https://www.ecorganizer.nl/modules/correspondentie
Logo
Bel Ons!

Correspondentie

brieven, faxen en e-mailberichten kunnen eenvoudig en snel worden aangemaakt en verstuurd in de eigen huisstijl en worden automatisch aan de relaties gekoppeld. Ook kunnen snel en eenvoudig brief- en e-mail mailingen worden aangemaakt en verstuurd.