https://www.ecorganizer.nl/modules/agendabeheer
Logo
Bel Ons!

Agendabeheer

de volledig geïntegreerde agenda houdt individuele afspraken bij, welke dan op relatieniveau gekoppeld worden, net zoals taken, notities en berichten. Via de groepsagenda zijn de agenda's van collega's zichtbaar zodat groepsafspraken snel een eenvoudig zijn in te plannen.