https://www.ecorganizer.nl/koud-bellen-kan-warmer/_401_n__29_NL_79
Logo
Bel Ons!

 Victor Bonke heeft een talent voor cold calling en hij schrijft
hierover op VerkopersOnline.nl

http://www.verkopersonline.nl/artikel/4398/crm-verdiep-het-contact-met-uw-prospects.html


Terecht merkt hij op dat een goed CRM - zoals ecOrganizer - geschikt is
voor veel meer dan het noteren van NAW-gegevens. Juist de verkoper die
de persoonlijke verhalen van zijn prospect onthoudt, maakt een grotere
kans op een vervolggesprek.

Let er wel op dat het informeren naar de genoteerde hobby's of
familieomstandigheden geen trucje wordt, maar voortkomt uit
daadwerkelijke interesse. Ook al kent uw prospect u nog niet, hij voelt
wel aan of u authentiek reageert.

Succes met CRM’n!

Dick Honing
ecOrganizer
T 035-5233819
E dick@ecxs.nl
W www.ecOrganizer.nl