https://www.ecorganizer.nl/in-de-media/casus/advies-en-kies-nl
Logo
Bel Ons!

Wij houden het persoonlijk

Advies en Kies zijn verzekeringsadviseurs voor het MKB, voor ondernemers met en zonder personeel. Zij adviseren onder meer over brand-, auto- en schadeverzekeringen, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor het bedrijf, de werknemers en de ondernemer zelf. Want die heeft privé natuurlijk ook het nodige te verzekeren.

Niels Dubbeldam, Mark Hogendorf en Arjan van der Korst hebben ieder meer dan tien jaar ervaring in de verzekeringsbranche, maar waren ontevreden met de traditionele manier van werken.Niels Dubbeldam: “Iedere dienstverlener zegt dat hij een persoonlijke aanpak heeft voor zijn klant, maar wij willen dat ook waarmaken. Wij gaan altijd naar de klant toe en hebben geen online plek waar hij verzekeringen kan afsluiten.Veel ondernemers hebben nu eenmaal liever ‘een mannetje’ waarmee ze kunnen overleggen en die het vervolgens goed voor hen regelt. Dat zijn wij.”

Geen provisie

De drie verzekeringsadviseurs staken de koppen bij elkaar en startten in 2010 hun eigen bedrijf, midden in de kredietcrisis. “Mensen hebben ons voor gek verklaard, maar misschien was het ook juist wel de goede tijd.” Niet gehinderd door een bestaand businessmodel, was het makkelijker om een nieuwe manier van werken te introduceren.Advies en Kies ontvangt namelijk bij voorkeur geen provisie over afgesloten verzekeringen, tenzij het door wetgeving niet anders kan. “Ontvangen wij wel provisie, dan zijn we daar volstrekt helder over.” In alle gevallen is het premiebedrag lager dan het gangbare tarief. Advies en Kies rekent voor het geven van advies en werkt met serviceabonnementen om verzekeringspakketten van klanten actueel te houden.

Nieuw businessmodel

Niels vindt het eigenlijk te zot voor woorden dat verzekeringsadvies in de ogen van veel mensen gratis is.“De beloning van een verzekeringsadviseur zit als provisie verstopt in de te betalen premie. Geen verzekering afsluiten bete- kent ook geen beloning, terwijl er wel uren zijn besteed aan inventarisatie en advies waar de klant zijn voordeel mee kan doen. Daar mag toch een reële vergoeding tegenover staan?” Het idee om provisie te laten varen in plaats voor een adviestarief is nog niet breed geaccepteerd bij verzekeraars, maar wint aan terrein. “Het is een manier om je waarde als adviseur duidelijk maken,” zegt Niels. “We inventariseren de risico’s, geven advies over wat af te dekken en verzekeren dat wat nodig is. Dat is wat we doen en de klant mag ons daar op afrekenen.”

Klantgerichte software

Om hun werkwijze te ondersteunen zocht Advies en Kies een CRM-pakket dat meer kon dan het administreren van polissen.“Dat hebben wij uitbesteed.Wij willen het contact met de klanten vastleggen en niet verzanden in administratief werk.” Standaard software voor de verzekeringsbranche gaat ook uit van de standaard manier van werken en paste niet.

Maatwerk

Een van de oprichters werkte al met Mac OS en hij haalde de rest over om dat ook te doen.“Ik was zelf ook flauw van alle updates, virusscanners, firewalls en licenties.” Een internetzoektocht bracht hen bij ecOrganizer. “We zochten een pakket dat er nog niet was voor onze branche. We hebben onze wensen geuit en daar is een mooi stukje maatwerk uitgekomen. Zo hebben wij een eigen model offerte en werken we met serviceabonnementen die we eens per jaar met de klant bijwerken. Facturatie zit ook in ecOrganizer, inclusief assurantiebelasting. Dat zit niet in een standaard boekhoudpakket, maar moeten we wel bijhouden. Dat kan nu ook.”

Het plan van Advies en Kies is zo door te gaan en de focus te houden op aandacht voor de klant. Dat betekent de communicatie verder verbeteren en e-mail en agenda integreren met de rest van het systeem. “En mochten we merken dat de klantfocus vanwege groei dreigt te verslappen, dan moeten we met mankracht en automatisering meegroeien. Simpel.”

Download de casus
www.adviesenkies.nl